Visuaalinen muotoilu

Luovuudenvirrassa syntyvät niin logot, yritysilmeet, tuotemerkit, esitteet, mainokset, bannerit, messuesitteet, www-sivujen kuvat kuin muukin kuvankäsittely. Adobe Creative Cloudin työkaluilla suunnittelu virtaa sujuvasti – 20 vuoden ammattitaidolla.

  • Graafinen muotoilu – Logot, tuotemerkit, esitteet, mainokset, bannerit, käyntikortit, sovellusgrafiikka, vektorointi
  • Kuvankäsittely – esim. valokuvien muokkaus, www-sivustojen kuvat, kuvien yhdistäminen ja muu kuvitus
  • Kuvitus- ja taitto – esitteet, lehdet, julisteet

Logosuunnittelu

Logo on yritykselle tärkeä osa viestintää, sillä siitä yritys yleensä tunnistetaan. Asiakkaalla saattaa olla jo mielessään jonkinlainen kuva yrityksensä logosta tai tuotemerkistä, jota voidaan käyttää pohjana suunnittelulle. Visuaaliselle suunnittelijalle voi antaa myös vapaat kädet suunnitteluun. Yleensä logoehdotuksia syntyy 3-6 kappaletta, joista asiakas valitsee kehityskelpoisimman. Lopullinen logo tai tuotemerkki muodostuu usein yrityksen nimestä, joka on visuaalisesti muotoiltu logoksi, josta yrityksen tai tuotemerkin tunnistaa, sekä siihen mahdollisesti liittyvästä kuvasta, joka heijastaa tavalla tai toisella yrityksen toimialaa ja/tai arvoja. Hintaa logolle syntyy noin 195-470€, riippuen suunnitteluun käytetyistä tunneista.

Luovuudenvirta suunnittelee myös logouudistuksia ja toteuttaa logon vektorointia. Vektoroitu logo pysyy laadultaan aina samana, mikä mahdollistaa sen käytön missä koossa tahansa. Uutta logoa suunniteltaessa asiakas saa aina vektoroidun logon sekä värillisenä että harmaasävy/mustavalkoversiona. Logolle voidaan luoda myös visuaalinen ohjeisto, joka opastaa logon asemoinnissa ja käytössä.

Esitteet ja mainokset

Mikäli asiakkaalla on valmiit kuvat ja ajatus tekstisisällöstä, joita voidaan käyttää pohjana suunnittelussa, ei itse suunnittelu- ja taittotyö vie paljoa aikaa. Kaikki riippuu toki siitä, onko kyseessä esimerkiksi monisivuinen lehti vai yksittäinen lehtimainos. On hyvä suunnitella esite tai mainos siten, että sitä voi käyttää uudelleen monissa eri yhteyksissä, eikä aina tarvitse suunnitella uutta. Inspiraatiota ja ajatuksia saat alla olevista, jo toteutetuista töistä.